Gry dla dzieci a rating wiekowy PEGI

„(…) np. PEGI 3 oznacza, że nie tylko są to odpowiednie gry dla dzieci
w wieku 3 lat, ale dla wszystkich grup wiekowych.”

PDF

Czasami trudno wybrać, jakie będą najlepsze gry dla naszych dzieci. Nie sposób by rodzice zapoznali się z treścią wszystkich dostępnych na rynku gier. Bo tylko zainteresowanie może uchronić dzieci od pułapek, jakie czyhają na nie w grach, które są nieodpowiednie dla ich grupy wiekowej.

Z pomocą rodzicom przychodzi rating PEGI, czyli ogólnoeuropejski system klasyfikacji gier. System ma na celu pomóc rodzicom podjąć decyzję czy dane gry będą odpowiednie dla dzieci i czy są to gry przeznaczona dla użytkowników w tym wieku. System PEGI przewiduje kategorie wiekowe 3, 7, 12, 16, 18. Oznaczenie PEGI z właściwą cyfrą oznacza, że jest to gra właściwa dla osób w danym wieku i starszych. I tak: 3, 7, 12 – gry dla dzieci w wieku 3, 7 i 12 lat; 16 – gry dla nastolatków i 18 – gry dla dorosłych. O tym trzeba pamiętać i zawsze zwracać uwagę przy zakupie gier.

Rating Wiekowy PEGI

Gry sklasyfikowane za pomocą PEGI zawierają szereg symboli, które rodzicom pozwolą szybko i łatwo podjąć decyzję czy mogą pozwolić swojemu dziecku na korzystanie z gry. Najważniejsze to oznaczenia wiekowe i tak np. PEGI 3 oznacza, że nie tylko są to odpowiednie gry dla dzieci w wieku 3 lat, ale dla wszystkich grup wiekowych, podczas gdy PEGI 18 wyłącznie dla osób dorosłych. Ponadto warto zapoznać się z oznaczeniami, które informują, czemu dana gra właściwa jest dla tej grupy wiekowej, a nie dla młodszych użytkowników. Znaki ostrzegają przed wulgarnym językiem, przemocą, działaniami zachęcającymi do dyskryminacji i innymi przyczynami, dla których gra jest niewłaściwa dla danej grupy wiekowej.

PEGI 3 – gry dla dzieci w wieku lat 3 i powyżej czyli generalnie dla wszystkich grup wiekowych. Gra nie powinna zawierać obrazów ani dźwięków mogących przestraszyć dziecko.
PEGI 7 – rodzaj gier, zawierających dźwięki i obrazki, które mogą przestraszyć małe dziecko.
PEGi 12 – gry dla starszych dzieci pokazujące np. walkę dobra ze złem, a tym samym przemoc skierowaną przeciwko postaciom fikcyjnym. Ewentualne wulgaryzmy muszą mieć bardzo łagodny charakter.

Zatem warto poczytać informacje na opakowaniach gier i na stronach witryn z grami, z których korzystają dzieci. Może to ustrzec je od niebezpieczeństw, jakie może nieść za sobą gra w nieodpowiednią wiekowo grę.

Autor: BobiBobi
Więcej:

Gry dla dziewczyn

Gry dla dziewczyn